YHTEYS-
TIEDOT

Teollisuuden tilaus- ja toimitusketjun hallinta

Finnsementti Oy

Finnsementti logo

Finnsementti kehittää, valmistaa ja toimittaa sementtiä ympäri Suomen. Sementin toimituksilla on usein tiukat aikatauluvaatimukset, joten tilaus-toimitusketjun on toimittava joustavasti ja toimitusvarmuus on pystyttävä takaamaan kaikissa toimituspaikoilla sekä kaikissa toimitusketjun tilanteissa.

Finnsementti ja case SemNet ovat hyvä esimerkki siitä, mitä liiketoimintaverkoston digitalisoimisella voidaan saavuttaa.

Toimitusketjun hallintajärjestelmä – SemNet on meille erittäin tärkeä työkalu arkeen. Sen avulla pystymme hallinnoimaan yhdenmukaisilla pelisäännöillä koko toimitusketjua, sillä kaikki osapuolet ovat reaaliaikaisesti kiinni samassa tiedossa. Digitaalinen järjestelmä vähentää manuaalista työtä ja siten myös virheitä.

Petri Teräväinen, Finnsementin kategoriapäällikkö

Digitaalinen järjestelmä tehostamaan toimintaa

Vuosina 2007-2009 rakentaminen oli Suomessa vauhdikasta ja sementin kysyntä ylitti tarjonnan. Finnsementillä on Suomessa kaksi sementtitehdasta ja yksi kuonajauhetehdas sekä kuusi terminaalia, joista toimitetaan kuljetusliikkeiden kanssa sementtilaatuja asiakkaille. Tarve digitaaliselle järjestelmälle syntyi näiden kahden asian yhteisvaikutuksesta: sementin menekki oli voitava ennakoida paremmin ja jakelu toimituspisteiden logistiikkaa piti selkeyttää. Järjestelmän ja sen ympärille muodostuvien pelisääntöjen myötä toimintamallit saatiin asiakkaiden sekä kuljetusliikkeiden kanssa yhdenmukaisemmaksi.

Sähköisen lastauskalenterin avulla olemme pystyneet minimoimaan ruuhkat ja säästämään valtavasti hukka-aikaa ja siten myös rahaa. Tiedottaminen onnistuu nopeasti läpi koko ketjun, jolloin voimme tiedottaa poikkeustilanteista koko ketjulle tai kohdentaa sen vain tiettyyn yksikköön.”

SemNet tehtiin mittatilaustyönä

Toimitusketjun halllintaportaali SemNet luotiin tehostamaan Finnsementin ja asiakkaiden välistä kommunikointia, luomaan yhdenmukaisemmat stadardit koko ketjulle sekä parantamaan toimitusvarmuutta vähentämällä virheitä tilauksen ja toimituksen eri vaiheissa sekä minimoimalla hukka-ajan. Kaikki tilaukset ja toimitukset kulkevat järjestelmän kautta ja tieto liikkuu nopeasti eri osapuolten välillä. Järjestelmää käyttävät Finnsementin työntekijät, toimittavat tehtaat ja terminaalit, kuljetusliikkeet sekä asiakkaat. 

Järjestelmän tavoite:

  • Kommunikointi ja läpinäkyvyys
  • Ennustettavuus
  • Toimitusvarmuus
  • Tehokkuus
  • Muutosten hallinta

On hienoa, että meillä on kotimainen yhteistyökumppani, joka reagoi joustavasti ja nopeasti muutostarpeisiin, ja osallistuu aktiivisesti sen kehittämiseen ja haluaa ratkaista toimitusketjun haasteita asiakaslähtöisesti. Järjestelmä on rakennettu vain meitä varten ja se on muokattavissa tarpeidemme mukaan. Saamme säännölliset raportit sekä teknistä tukea aina tarvittaessa. Järjestelmä on todella käyttäjäystävällinen ja yksinkertainen.

“Huomasimme nopeasti käyttöönoton jälkeen, että järjestelmä on tullut meille jäädäkseen. Se on palvellut tarpeitamme erittäin hyvin, emmekä pystyisi enää palaamaan entiseen”, Teräväinen summaa.

MYYNTI

Erkki Ruuska
040 500 9886
myynti@evianet.fi

VANTAAN TOIMIPISTE

Tikkurilantie 68 C  3.krs
01300 Vantaa
Katso kartalla »

JYVÄSKYLÄN TOIMIPISTE

Ailakinkatu 5
40100 Jyväskylä
Katso kartalla »

Copyright © 2024 Evianet Solutions