YHTEYS-
TIEDOT

Rekisteriseloste ja tietosuoja

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä www.evianet.fi sivuilla.

1. Rekisterinpitäjä

Evianet Solutions Oy, Y-tunnus: 1858356-6
Malmin raitti 17, 00700 HELSINKI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Reijo Mönkkönen
Postiosoite: Ailakinkatu 5 tsto 10, 40100 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 045 630 7855
Sähköposti: support@evianet.fi

3. Rekisteriasiat

Evianet Solutions Oy vastaa viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

4. Rekisterin nimi

Evianet Solutions Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterit.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, fax- numero, sähköpostiosoite, työpaikka ja työtehtävä. Rekisteröidyn työpaikan ja /tai yhteisön tiedot yhteystietoineen. rekisteröidyn työtehtävät, osasto, markkinointikiellot, roolit organisaatiossa ja asiakkaan käyttöhistoria. Tieto rekisteröidyn kanssa käydyistä keskusteluista, web-lomakkeiden täytöt sekä rekisteröitymiset.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää olemassa olevia tietoja alihankkijoiden rekisterien perusteella.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan Evianet -yhtiöissä ja niiden alihankkijoiden osalta. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.

11. Tarkastus- ja oikaisuoikeus sekä kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.


Sivuston toteutus

Sivuston teknisestä toteutuksesta vastaa Netello Systems Oy. Yritys on toiminut jo vuodesta 1999 erilaisten verkkopalveluiden ja yrityssivustojen parissa. Tällä hetkellä palvelutarjontaamme kuuluvat esimerkiksi yrityssivustojen hakukoneoptimointi ja asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitävät verkkosivustot.

MYYNTI

Erkki Ruuska
040 500 9886
myynti@evianet.fi

VANTAAN TOIMIPISTE

Tikkurilantie 68 C  3.krs
01300 Vantaa
Katso kartalla »

JYVÄSKYLÄN TOIMIPISTE

Ailakinkatu 5
40100 Jyväskylä
Katso kartalla »

Copyright © 2024 Evianet Solutions